phone +32 (0)476 91 80 70

Disclaimer

Website Privacy Disclaimer + Privacy Statement (conform GDPR)

Deze website is eigendom van Ananda Ayurveda.

Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Meuterweg 12, 3050 Oud-Heverlee Telefoon: 016 40 65 95 – 0476 91 80 70
E-mail: info@ananda-ayurveda.be
Ondernemingsnummer: : BE 0462 687 723
RPR: Leuven
Privacy verantwoordelijke: Hans Laureyssen

Deze privacyverklaring bevat 3 onderdelen, naargelang van de manier waarop u met ons in contact bent:

 1. U surft op onze website
 2. U zoekt contact met ons (via de website of per e-mail)
 3. U wordt cliënt bij ons

1. U surft op onze website

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ananda Ayurveda of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ananda Ayurveda levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ananda Ayurveda de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Ananda Ayurveda kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via bovenstaande contactgegevens.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ananda Ayurveda geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Ananda Ayurveda kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Ananda Ayurveda verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies:

Naam
Herkomst
Functie
Bewaartijd
webhero_session
ananda-ayurveda.be
directtot na de sessie
XSRF-TOKEN
ananda-ayurveda.be
directtot na de sessie
_ga
google.com
indirect14 maanden
_ga_71Y0FNDWMSgoogle.comindirect14 maanden
_gid
google.com
indirect
1 dag
_gat_UA-127421300-43
google.com
indirect
tot na de sessie


Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Verwerkingsdoeleinden

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Cookies en de gegevens van Google analytics worden gebruikt om onze website te monitoren en te verbeteren.


2) U zoekt contact met ons (via de website of per e-mail)

Indien u met ons contact zoekt, dan verzamelt en verwerkt Ananda Ayurveda persoonsgegevens via verschillende wegen:

a) Het invullen van het contactformulier op de website

Geïnteresseerden kunnen een vraag stellen via het contactformulier op de website. Gegevens ingevuld in het contactformulier worden uitsluitend op vrijwillige basis verstrekt.
De voorziene (verplicht in te vullen) velden zijn: naam, e-mail, inhoud van de vraag
Ananda Ayurveda gebruikt deze info enkel voor het beantwoorden van uw vraag. De gegevens worden nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.
De gegevens worden elk jaar in december van de server gewist, tenzij de persoon ondertussen klant is geworden.
Om uw vraag te kunnen beantwoorden bewaren wij het e-mail verkeer voor latere referentie.

b) Het aanmelden voor de nieuwsbrief via de website

U kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de website, enkel uw e-mail adres wordt hiervoor bewaard en het moment dat u zich heeft aangemeld.
U kan zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Inschrijven op de nieuwsbrief gebeurt met dubbele opt-in (u krijgt na inschrijving een e-mail met een link waarop u moet klikken om de inschrijving te bevestigigen).

U kan zich later steeds weer uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

c) Het versturen van een e-mail

                   

U kan een e-mail versturen via de linken voorzien op verschillene plaatsen op de website.
De inhoud van uw bericht wordt op vrijwillige basis verstrekt. Ananda Ayurveda gebruikt deze info enkel voor het beantwoorden van uw vraag. De gegevens worden nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. Om uw vraag te kunnen beantwoorden bewaren wij het e-mail verkeer voor latere referentie.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3) U wordt cliënt bij ons

Indien u cliënt wordt bij Ananda Ayurveda, dan worden diverse administratieve gegevens en gegevens over uw gezondheid in uw dossier bewaard, evenals testresultaten (VedaPulse analyse) en documenten (waaronder uitslagen van bloedonderzoek, medische rapporten, ...) die u ons vrijwillig bezorgt. Ananda Ayurveda zal deze gegevens tot minstens 1 jaar en maximaal 5 jaar na het laatste contact bewaren.

U hebt steeds het recht om uw dossier in te kijken en op te vragen welke gegevens wij over u bewaren. De verslagen van uw afspraken, incl. advies i.v.m. voeding, voedingssupplementen, evolutie van uw lichamelijk en geestelijk welbevinden, en alle andere elementen die u ons tijdens een afspraak meedeelt en documenten die u ons overhandigd worden in een schriftelijk dossier bijgehouden.

Wij zullen nooit, op eigen initiatief, op een andere manier informatie over u verzamelen dan u ons tijdens een afspraak toevertrouwt. Met uw medeweten en goedkeuring kan er eventueel informatie uitgewisseld worden met andere zorgverleners of therapeuten waarbij u in behandeling of begeleiding bent.

Voor -16 jarigen zal er een toestemming van ouder of voogd gevraagd worden om de persoonsgegevens van de minderjarige te bewaren.


Uw gegevens worden in volgende systemen en op volgende manieren bewaard:

 • E-mailverkeer (Outlook)
 • Administratief dossier: digitaal (Accessprogramma, beveiligd met paswoord)
  Verwerkte gegevens: Naam, geslacht, adres, e-mail, contactnummers, geboortedatum, datum eerste contact, commentaar (betreffende uw band met andere cliënten, laattijdige annulaties, laattijdige betalingen, ...), uw rekeningen (Aangekochte producten en diensten, prijzen, BTW, evt. factuurnummer), betalingsgegevens (betaaldatumdatum, bedrag, betaalwijze) Verwerkingsgronden: boekhouding, latere referentie (bv. bij probleem met een product kan snel worden teruggevonden wie dit heeft aangekocht).
 • Cliëntendossier: Volgende gegevens worden in een geschreven dossier bijgehouden teneinde u een gefundeerd gezondheidsadvies te kunnen geven en de evolutie van uw fysiek en geestelijk welbevinden te kunnen beoordelen en aanpassingen aan het advies te kunnen doen. Deze gegevens worden in een geschreven dossier bewaard:

De gegevens uit het administratieve dossier (zie hierboven) o Relationele situatie (relatie, kinderen)
Beroep
Hobby's

Slaapgewoontes
Bloeddruk
Cholesterol
Lichamelijke kenmerken
Overzicht van geestelijke en lichamelijke klachten o Spijsverteringsklachten

Huidig dieet
Constitutie
Huidige energiebalans
Resultaten VedaPulse test
Advies: dieet, kruiden, levenswijze, massages zuivering, aangerade oefeningen
Medische rapporten (die u ons zelf overhandigt)

 • VedaPulse resultaten: energetische metingen met VedaPulse (worden in het VedaPulse software bewaard, enkel op te starten met code sleutel = USB stick)
 • Aankoop via webshop:
  De webshop wordt beheerd door Storesquare.
  De volledige afhandeling van de verkoop, betaling en facturatie gebeurt door Storesquare.
  Wij ontvangen en bewaren volgende gegevens om uw bestelling af te handelen en u te contacteren indien nodig:

Naam
Verzendadres
Facturatieadres
Leverwijze
Besteldatum, betaaldatum, datum laatste update o Aangekochte producten, prijs, totaalprijs order
Bevestiging van uw betaling
Contactnummers en e-mail
Opmerkingen m.b.t. de bestelling

Beheer mailinglijst

Wij gebruiken ymlp (your mailing list provider) voor het versturen van nieuwsbrieven.
Indien u een aantoonbare relatie (u bent op afspraak geweest, u hebt iets gekocht via de webshop, u hebt deelgenomen aan een activiteit of lezing) met ons heeft als cliënt dan zal u deze nieuwsbrief automatisch ontvagen. Dit op basis van artikel 6.1. (f) noodzakelijk voor de


behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Onderaan elke nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om uit te schrijven.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming (voor -16 jarige cliënten),] (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst = verstrekken van gezondheidsadvies of levering van producten), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting = boekhouding), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de cliënt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens die aan Ananda Ayurveda werden toevertrouwd worden nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. Soms worden gegevens gedeeld met collega’s in het kader van overleg. De gegevens worden voor het overleg geanonimiseerd zodoende dat op geen enkel beding de cliënt herkenbaar is. Op dat moment gaat het ook niet meer om persoonsgegevens en wordt de privacy van de client optimaal gegarandeerd.

Beveiliging

Ananda Ayurveda garandeert zijn cliënten dat gepaste technische en organisatorische maatregelen werden genomen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt in het administratief dossier zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Cliëntendossier en VedaPulse resultaten worden 7 jaar na het laatste consult bijgehouden.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Als cliënt kan u bovenvermelde rechten uitoefenen door een aangetekend schrijven met uw vraag en een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar Ananda Ayurveda, Meuterweg 12, 3050 Oud-Heverlee. Op deze manier kunnen we uw identiteit met zekerheid vaststellen en ervoor zorgen dat er geen datalek opduikt.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x